LOBBI Consortium

Onder auspiciën van het Koninklijk Wiskundig Genootschap (opgericht in 1778)


LOBBI is een halfjaarlijks overleg van de Nederlandse academische Wiskunde- en Informaticabibliotheken hoewel de volledige naam anders doet vermoeden. LOBBI is ontstaan in juni 1995 uit de noodzaak om landelijk beter samen te werken en de krachten te bundelen. De reden daartoe werd ingegeven door de jaarlijkse extreme prijsstijgingen van de kant van de wetenschappelijke uitgevers (m.n. tijdschriften) en de onder druk staande bibliotheekbudgetten.
Het overleg wordt verder gebruikt als een instrument voor coördinatie en informatie-uitwisseling. Zaken op het gebied van bibliotheek en documentatie in de vakgebieden Wiskunde en Informatica worden hier besproken. Terugkerende onderwerpen zijn o.a.: budgetten, lijsten van af te zeggen tijdschriften, nieuw verschenen tijdschriften, nieuwe abonnementen, (vergaande) samenwerking op het gebied van collectievorming. Sinds april 1996 is er een gemeenschappelijke WWW-pagina in het leven geroepen, waarop voor onderlinge communicatie en coördinatie agenda's, notulen, ledenlijst, allerlei bibliografische lijsten en attenderingsinformatie geplaatst worden.Overige informatie (agenda's en notulen van bijeenkomsten, tijdschriftlijsten e.d.) zijn beschermd door een password. Alleen daartoe geautoriseerde personen hebben verdere toegang.

LOBBI intranet


Wijzigingen, commentaar etc. betreffende de website doorgeven aan de Lobbi webmaster